تبلیغات
خدمات وبلاگ نویسان جوان ***عشقدونی داداش روبین و آبجی نگین*** - ******************((((خانم ها نخوانند))))******************


***عشقدونی داداش روبین و آبجی نگین***

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست،عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد

!!!!!خانم ها نخوانند!!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

 

!!!!!روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!

!!!!!نظر یادتووووووووووووووووون نره!!!!!

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

 

هیچ زنی برای پول ازدواج نمی کند، آن ها زرنگ تر از آن هستند که این کار را

 بکنندقبل از ازدواج با هر میلیونری اول عاشقش می شوند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زن ها هم درست به اندازه ی مردها دروغ می گویند. فقط به اندازه ی مردها دستشان رو نمی شود.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زن شری است مورد نیاز.

اگر یک عمر زنت را به دوش حمل کنی و فقط برای یک لحظه او را زمین بگذاری، خواهد گفت: خسته ام!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

شیطان هم مرد مبارزه با زن نیست.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

مرد بد ابلیس است ... ولی زن بد، جهنم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

انتخاب زن و هندوانه مشکل است

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

آسیاب در جهت جریان آب می گردد و زن بر خلاف آن

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

مرد موجود بد بختی است، وقتی می میرد همه می گویند بیچاره زنش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

کاری را که شیطان از عهده ی آن بر نمی آید زن می تواند انجام دهد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

هر جا زن هست سحر و جادو نیز هست.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زن مثل نعناع است هر چه بیشتر کوبیده شود بویش بهتر است.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

وقتی زنی با تو حرف می زند به حرف هایی گوش بده که با چشمانش می گوید.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

ازدواج هدیه ای است که مرد به زن می دهد و زن هرگز او را به خاطر آن نمی بخشد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زنان سه گونه اند: زنان زیبا، زنان دانشمند، اکثر زنان

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

برای خرید زمین خیز بردار ولی برای گرفتن زن دست به عصا برو.

زبان زن خنجری است که هرگز زنگ نمی زند

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

معاشرت با زنان شعبه ای است از جنون و از قاعده ی عقل بیرون.

زن از شاه زیرک تر است

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

حسادت زن کلید طلاق اوست

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زنی که از شوهرش بترسد به او خیانت می کند

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زن در نبودن شوهر می گرید و زمین در نبودن آب

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

اگر زنی زیبا نیست تنبلی کرده است


نوشته شده در چهارشنبه 24 فروردین 1390 | ساعت 07:42 ب.ظ | توسط Robin*Negin |نظرتون راجب خانوما چیه؟ |


قالب وبلاگ : فقط بهاربیست